शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धिको नया परिवतित निर्देशीका २०७३ ९ १३ मा स‌‍सोधित