शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

MIS अनुसार आ.ब २०७३/०७४ मा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभ ग्राहिको विवरण