शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

आ-व २०७४ ०७५ का लागी नगर सभावाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

Supporting Documents: