FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

राजश्व संकलन बन्द सम्बन्धमा

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक आय (कवाड) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

आन्तरिक आय (कवाड) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

आन्तरिक आय (विज्ञापन कर) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

आन्तरिक आय (विज्ञापन कर) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नगर सहायक निरीक्षक पदको अन्तरवार्ता उत्तिर्ण उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशनको सूचना

नगर प्रहरी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन

PDF icon 2NOTICE २०८१०३१४_ नगर प्रहरी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन.pdf

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धि सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर्ता तथा नविकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुले बैंक खाता अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon बैंक खाता प्रमाणिकरण नभएका लाभग्राहिहरुको नामावली.pdf

भूक्तानीका लागि समयमै कागजात पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०३१० भूक्तानीका लागि समयमै कागजात पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

भूक्तानीका लागि समयमै कागजात पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2NOTICE २०८१०३१० भूक्तानीका लागि समयमै कागजात पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

कर बुझाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

अन्तरवार्ता परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशनको सूचना

लिखित परिक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशनको सूचना

५० प्रतिशत अनुदानमा बर्खे फलफुलका विरुवा वितरण हुने सम्बन्धि सूचना

लिखित परीक्षा संचालन हुने बारेको सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Floor Ring Mat खरिद

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Floor Ring Mat खरिद

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा नं. १ र २ मा ग्राभेल)

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा नं. १ र २ मा ग्राभेल)

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Pages