FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०१ गते

PDF icon २०७७०३०१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।३२ गते

PDF icon २०७७०२३२.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।३० गते

PDF icon २०७७०२३०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२९ गते

PDF icon २०७७०२२९.pdf

सडक सोलार वत्ती जडान कार्यकालागि सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०२२९.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२८ गते

PDF icon २०७७०२२८.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२७ गते

PDF icon २०७७०२२७.pdf

हाईब्रिड गरिमा धानको क्षतिपुर्ति वितरण गर्ने वारे सूचना

PDF icon २०७७०२२६ हाईब्रिड गरिमा धानको क्षतिपुर्ति वितरण गर्ने वारे सूचना.pdf, PDF icon गरिमा धान क्षतिको विवरण final.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२६ गते

PDF icon २०७७०२२६.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२५ गते

PDF icon २०७७०२२५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२२ गते

PDF icon २०७७०२२२.pdf

Invitation for Bid- SMP/BTR/NCB/32/2076/2077

PDF icon Invitation For Bids.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२१ गते

PDF icon २०७७०२२१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२० गते

PDF icon २०७७०२२०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।१९ गते

PDF icon DAO क्वारेनटाईन विवरण.pdf

प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon २०७७०२१८ प्रेस विज्ञप्ति.pdf

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

PDF icon २०७७०२१४ ठेक्का रद्द गरिएको बारे.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २३

PDF icon २०७७०२११ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २३.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २२

PDF icon २०७७०२११ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २२.pdf

दरभाउ पत्र पेश गर्ने म्याद थपको सूचना

PDF icon २०७७०२११ सूचना सम्बन्धमा दरभाउपत्र.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न १०

PDF icon २०७७०२०९ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न १०.pdf

आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- विद्यालयहरु सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०२०९ आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा.pdf

Invitation for Bid

PDF icon २०७७०२०७ Invitation for Bid.pdf

विवरण उपलब्ध गराईदिने वारे- वडा कार्यालयहरु सबै

PDF icon 2WARDS २०७७०२०७ विवरण उपलब्ध गराउने विदेशमा रहेका.pdf

सूचना

PDF icon २०७७०२०५ सूचना पसल खोल्ने.pdf

Pages