FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२२ गते

PDF icon २०७७०२२२.pdf

Invitation for Bid- SMP/BTR/NCB/32/2076/2077

PDF icon Invitation For Bids.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२१ गते

PDF icon २०७७०२२१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२० गते

PDF icon २०७७०२२०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।१९ गते

PDF icon DAO क्वारेनटाईन विवरण.pdf

प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon २०७७०२१८ प्रेस विज्ञप्ति.pdf

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

PDF icon २०७७०२१४ ठेक्का रद्द गरिएको बारे.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २३

PDF icon २०७७०२११ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २३.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २२

PDF icon २०७७०२११ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २२.pdf

दरभाउ पत्र पेश गर्ने म्याद थपको सूचना

PDF icon २०७७०२११ सूचना सम्बन्धमा दरभाउपत्र.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न १०

PDF icon २०७७०२०९ वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न १०.pdf

आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- विद्यालयहरु सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०२०९ आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा.pdf

Invitation for Bid

PDF icon २०७७०२०७ Invitation for Bid.pdf

विवरण उपलब्ध गराईदिने वारे- वडा कार्यालयहरु सबै

PDF icon 2WARDS २०७७०२०७ विवरण उपलब्ध गराउने विदेशमा रहेका.pdf

सूचना

PDF icon २०७७०२०५ सूचना पसल खोल्ने.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

PDF icon २०७७०१३१ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना_१.pdf

परिक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०१३१ परिक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना_1.pdf

वोलपत्र पेश गर्ने र खोलिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०१३१ वोलपत्र पेश गर्ने र खोल्ने सूचना.pdf

उन्नत धानको विउ कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्नेवारे सूचना

PDF icon २०७७०११७ उन्नत जातको वीउ कार्यक्रमको लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सूचना.pdf

२०७७।०१।११ गते सम्मको राहत विवरण

PDF icon ११ गते सम्मको राहत विवरण.pdf

व्यबसायीक कृषक वर्गमा हार्दिक अनुरोध

PDF icon २०७६०१०२ व्यवसायीक कृषक बर्गमा हार्दिक अनुरोध.pdf

२०७६।१२।२८ गते सम्म प्राप्त सहयोगको विवरण

PDF icon २०७६१२२८ सहयोग गर्ने संघ संस्था तथा महानुभावहरुको विवरण (2).pdf

ठेक्का खोल्ने कार्य स्थगित गरिएको सूचना

PDF icon २०७६१२२६ ठेक्का खो्लने कार्य स्थगित भएको सूचना (2).pdf

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सबैमा अनुरोध

PDF icon २०७६१२२१ तेस्रो पटक शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा सबैको अनुरोध.pdf

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको अनुरोध- विपद् कोष सम्बन्धमा

PDF icon २०७६१२१७ शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सबैमा अनुरोध.pdf

Pages