FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

Invitation for Bids for the construction of Building work

PDF icon २०७७०९१५ Invitation for bids for the Construction of Building works.pdf

घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०९१५ घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना.pdf

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०९१२ कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf

सूचना सच्याईएको बारे

PDF icon २०७७०९१२ सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०९१० आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

पठन पाठन पुन: स्थगित गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०९०५ पठन पाठन पुन स्थगन गर्ने बारे.pdf

पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०८२९ पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना.pdf

उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०८२५ उद्यम विकास सहजकर्ता छनौट सम्बन्धमा.pdf

Invitation For Bid for procurement of Fabricated Steel Parts for trail Bridge

PDF icon २०७७०८१८ Invitation For Bid for procurement of Fabricated Steel Parts for trail Bridge.pdf

निर्माण कार्यको लागि सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८१७ सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना.pdf

सडक निर्माण कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८१४ सडक कालोपत्रे कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

सडक निर्माण कार्यको लागी ठेक्का आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८११ सडक निर्माण कार्यको लागी ठेक्का आह्वानको सूचना.pdf

सडक निर्माण कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८११ सडक निर्माण कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

युवा पहिचानको लागि युवाका विचार लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा

PDF icon २०७७०८०९ युवा पहिचानको लागि युवाका विचार लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा.pdf

आवेदकहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको र लिखित तथा मौखिक परिक्षाको मिति तोकिएको बारे सुचना 

PDF icon अन्तिम नामावली तथा लिखित तथा मौखिक परिक्षाको मिति सम्बन्धि जानकारी.pdf

सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८०५ सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना.pdf

अनुदानमा वायोग्यास निर्माण गर्न ईच्छुक घरधुरीलाई निवेदन पेश गर्ने वारे सूचना

PDF icon २०७७०७१६ अनुदानमा वायोग्यास निर्माण गर्न ईच्छुक घरधुरीलाई निवेदन पेश.pdf

सूचना

PDF icon २०७७०७०६ सूचना.pdf

Invitation Of Sealed Quotation

PDF icon २०७७०७०६ Invitation for sealed quotation.pdf

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०७०५ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना.pdf

प्राविधिक सहायकको लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना

PDF icon प्राविधिक सहायकको लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना.pdf

प्राविधिक सहायक पदपुर्तीकालागि संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना

PDF icon २०७७०६२२ प्राविधिक सहायक पदपुर्तीकालागि संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf

विद्यालय भवनको प्रवलिकरण सम्बन्धमा- सामुदायिक विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०६२२ विद्यालय भवनको प्रवलिकरण सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०६।२० गते

PDF icon २०७७०६२० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा- सामुदायीक विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०६१९ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf

Pages