FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७७।०४।११ गते

PDF icon २०७७०४११.pdf

प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon २०७७०४११ प्रेस विज्ञप्ती.pdf

बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिने सूचना

PDF icon २०७७०४०९ बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिने सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०६ गते

PDF icon २०७७०४०६.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०५ गते

PDF icon २०७७०४०५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०४ गते

PDF icon २०७७०४०४.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०२ गते

PDF icon २०७७०४०२.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०१

PDF icon २०७७०४०१.pdf

जानकारी सम्बन्धमा- वडा कार्यालय सबै

PDF icon 2WARDS २०७७०३३१ जानकारी सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।३१

PDF icon २०७७०३३१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।३० गते

PDF icon २०७७०३३०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२९ गते

PDF icon २०७७०३२९.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२८ गते

PDF icon २०७७०३२८.pdf

आवश्यक समन्वय गर्ने- वडा सचिव सबै

PDF icon 2WARDS २०७७०३२६ आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२५ गते

PDF icon २०७७०३२५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२४ गते

PDF icon २०७७०३२४.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०३।२३ गते

PDF icon २०७७०३२३.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ठे नं. ३१/२०७६/०७७

PDF icon २०७७०३२२ बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ठे नं. ३१.pdf

काेराेना अपडेट २०७७।०३।२२ गते

PDF icon covid 3-22-converted.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।२१ गते

PDF icon २०७७०३२१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१९ गते

PDF icon २०७७०३१९.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०३।१८ गते

PDF icon २०७७०३१८.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७७।०३।१७ गते

PDF icon २०७७०३१७.pdf

सलह कीरा सम्वन्धि कृषि विकास शाखाको जनहीतमा जारी सन्देश

PDF icon २०७६१२१६ सलह कीरा सम्वन्धि कृषि विकास शाखाको जनहीतमा जारी सन्देश.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१६ गते

PDF icon २०७७०३१६.pdf

Pages