FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon NOTICE २०८००११२ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

आफ्नो कित्ता विवरण चेकजाँच गर्ने सम्बन्धि ३० दिने सूचना

PDF icon 2WARDS २०८००१०८_२३०४ ३० दिने सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा.pdf

प्रजनन रुग्णता सम्बन्धि स्वास्थ्य शिविर संचालन हुनेबारे सूचना

PDF icon NOTICE २०८००१०६ प्रजनन रुग्णता सम्बन्धि स्वास्थ्य शिविर संचालन हुनेबारे सूचना.pdf

प्रधानाध्यापक बैठक सम्बन्धमा (संस्थागत विद्यालयहरु सबै)

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०१०४ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०८००१०४ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने बारे सूचना

PDF icon NOTICE २०८००१०३ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने बारे सूचना.pdf

नयाँ बर्ष २०८० को शुभकामना सन्देश

गहु थ्रेसिङ दररेट निर्धारण गरिएको बारे प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon BIGYAPTI २०७९१२२४ गहु थ्रेसिङ दररेट निर्धारण गरिएको बारे प्रेस विज्ञप्ती.pdf

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२२२ जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२१२ शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

Invitation for Bids

PDF icon NOTICE २०७९१२१२ Invitation for Bids.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१२०९ शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

रसायनिक मलको मौज्दात विवरण पठाईदिने बारे

PDF icon 2COOP २०७९१२०६_१९५८ रसायनिक मलको मौज्दात विवरण पठाईदिने बारे.pdf

कृषि उत्पादन सामाग्री ५० % अनुदानमा वितरण कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना ।

उन्नत जातको धानको बिउ ५०% अनुदानमा वितरण कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना ।

बर्खे फलफुल बिरुवा निशुल्क वितरण कार्यक्रम सम्वन्धि सूचना ।

Invitation for Bids

PDF icon 20791123 Invitation for Bids.pdf

अपाङ्गता छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११२१ अपाङ्गता छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf

सुचीकृत गर्ने बारेको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९११२१_ सुचीकृत गरिदिने बारेको सूचना.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids for the Black Top Road Construction Works

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१११५ सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना.pdf

Invitation for bids for road upgrading works

PDF icon २०७९१११४ Invitation for bids for road upgrading works.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९१११२ सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages