FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

निशुल्क तालिम संचालन सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon निशुल्क तालिम सम्वन्धी सूचना.pdf

कृषि स्नातक र पशु चिकित्सकको कार्य विवरण र पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

PDF icon कृषि स्नातक तथा पशु चिकित्सक को कार्यविवरण सम्बन्धि सूचना.pdf

नगरपालिका बाट प्राप्त हुने अनुदानमा वायोग्याँस निर्माण गर्न ईच्छुक घरधुरीलाई निवेदन पेश गर्ने वारेको सूचना ।

PDF icon वायोग्यास सूचना.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०७१६ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

मूल्यसुची (कोटेशन) पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon मूल्यसुची (कोटेशन) पेश गर्ने बारे.pdf

Invitation for Bids for supply of Medicine

PDF icon Invitation for Bids for the supply of Medicine.pdf

Invitation for Bids for Civil Work- Construction of covered Hall

PDF icon Invitation for Bids for Civil Work- Construction of covered Hall.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon आन्तरिक आय सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

Invitation for Sealed Quotation for civil Work-Construction of castle Shed and boundary wall

PDF icon Invitation for Sealed Quotation foe civil Work (Construction of castle Shed and boundery wall.pdf

सम्पुर्ण उपभोक्ता तथा विक्रेताको जानकारीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon २०७९०६१२ सम्पुर्ण उपभोक्ता तथा विक्रेताको जानकारीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०६११ आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

च्याउ बालीमा साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०६११ च्याउ बालीमा साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम.pdf

पकेट विकास कार्यक्रम (आलु र मकै बाली) सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०६०९ पकेट विकास कार्यक्रम आलु र मकै बाली.pdf

सूचना

PDF icon suchanaq.pdf

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पुन ताकेता सम्बन्धमा

PDF icon 2WEBSITE २०७८०९१२ सूचना सुरक्षित नागरिक आवास (1).pdf, PDF icon 2WARDS २०७९०६०४_५२४ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पुन ताकेता सम्बन्धमा.pdf, PDF icon 2WARDS २०७९०६०४_५२४ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम पुन ताकेता सम्बन्धमा_१.pdf

करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०५२७ करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

प्रविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना

PDF icon CamScanner 08-26-2022 18.52.pdf

IEMIS २०७९ अद्यावधिक सम्बन्धमा (विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOL २०७९०५०८_३०० IEMIS २०७९ अद्यावधिक सम्बन्धमा (1).pdf

व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा (विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७९०५०५_२८८ जानकारी सम्बन्धमा (1).pdf

कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०५०५ गहु बालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf

गहु बालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

PDF icon NOTICE २०७९०५०५ गहु बालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf

निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधिएको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९००५०५ निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधिएको सूचना.pdf

छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०५०२ छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon २०७९०४२० प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf

Pages