FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

अन्तरवार्ता मिति तोकिएको बारे सूचना

PDF icon २०७९०३०६ अन्तरवार्ता मिति तोकिएको बारे.pdf

गणक रोष्टरमा सुचिकृत हुने सूचना

PDF icon २०७९०२३१ गणक रोष्टरमा सुचिकृत हुने सूचना.pdf

विदा सम्बन्धमा

PDF icon 2SCHOOLS २०७९०२२५_३३१० विदा सम्बन्धमा.pdf

छात्रवृति सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०२१९ छात्रवृति सम्बन्धि सूचना.pdf

दाबी बिरोध गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०२१९ दाबी बिरोध गर्ने सूचना.pdf

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०२१७ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना

PDF icon २०७९०२०९ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७९०२०५_३१०० समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

PDF icon Sradanjali.pdf

सेवा स्थगन सम्बन्धि सूचना

PDF icon Doc3.pdf

सार्वजनिक सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धी सूचना

PDF icon 20790128 सार्वजनिक सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धी सूचना.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित

PDF icon २०७९०१२२ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित

PDF icon २०७९०१२२ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित.pdf

भवन उपलब्ध गराउने बारे (मतदान स्थल तोकिएका विद्यालय तथा बालबिकास केन्द्रहरू सबै)

PDF icon २०७९०१२१ भवन उपलब्ध गराउने बारे.pdf

Re-Invitation for Bids for goods supply

PDF icon 20790112 Re-Invitation for Bids for goods supply.pdf

Re-Invitation for Bids for goods supply

PDF icon 20790112 Re-Invitation for Bids for goods supply.pdf

अपाङ्गता छात्रवृतीका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

PDF icon २०७९०१०४ अपाङ्गता छात्रवृतीका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०१०४ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०१०४ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृ्त गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७८१२२५ बोलपत्र स्वीकृ्त गर्ने आशयको सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृ्त गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७८१२२५ बोलपत्र स्वीकृ्त गर्ने आशयको सूचना.pdf

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८१२२३ व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf

Invitation For Bid

स्थानीय विदा सम्वन्धि सूचना ।

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरिक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon nitice.pdf

Pages