FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

प्रेस विज्ञप्ति

PDF icon २०७८११०३ प्रेस विज्ञप्ति.pdf

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon २०७८११०३ Invitation for Sealed Quotation.pdf

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon २०७८११०३ Invitation for Sealed Quotation.pdf

आ.व. २०७९/८० का लागि बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचिमा सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

कृषि सामग्री तथा उत्पादन सामग्री माग सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2WARDS २०७८१०२८_१९८९ सूचना टास गरिदिने बारे.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

PDF icon २०७८१०२७ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

PDF icon २०७८१०२७ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७८१०२४ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७८१०२४ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

अत्यवश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द रहने सूचना

PDF icon सुचना१०_०९.pdf

स्व- मूल्याङ्कन नतिजा सम्बन्धमा

PDF icon lisa_result.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation For Sealed Quotation

PDF icon tender notice corrected.pdf

Invitation For Bids

कोभिड -१९ बिरुद्दको बुस्टर मात्रा खोप सम्बन्धि सूचना ।

विदा सम्वन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सबै)

PDF icon suchana.pdf

घर नक्सा पास सम्बन्धि सूचना सम्बन्धमा

PDF icon 2WARDS २०७८०९१२_१५५१ सूचना सम्बन्धमा.pdf

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता बुझ्ने बारे सूचना

PDF icon 2WEBSITE २०७८०९१२ सूचना सुरक्षित नागरिक आवास.pdf

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon २०७८०९१२ Invitation for sealed quotation_laptop.pdf

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon २०७८०९१२ Invitation for sealed quotation_laptop.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation For Bids

Addendum Notice

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages