FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२५ गते

PDF icon २०७८०२२५ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोभिड खोप पहिलो मात्रा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०२२४ कोभिड खोप पहिलो मात्रा सम्बन्धि सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२४ गते

PDF icon २०७८०२२४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२३

PDF icon २०७८०२२३ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२१ गते

PDF icon २०७८०२२१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२० गते

PDF icon २०७८०२२० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

बार्षिक मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा- ( विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७८०२१९_२९९४ बार्षिक मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१९ गते

PDF icon २०७८०२१९ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।१८ गते

PDF icon २०७८०२१८ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१७ गते

PDF icon २०७८०२१७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

Invitation for Bids for the supply of Medicines

PDF icon २०७८०२१६ Invitation for bids.pdf

Invitation for Bids for the supply of Medicines

PDF icon २०७८०२१६ Invitation for bids.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।१६ गते

PDF icon २०७८०२१६ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१४ गते

PDF icon २०७८०२१४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१३ गते

PDF icon २०७८०२१३ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।११ गते

PDF icon २०७८०२११ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१० गते

PDF icon २०७८०२१० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०९ गते

PDF icon २०७८०२०९ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०७ गते

PDF icon 078.02.07.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०६ गते

PDF icon 078.02.06.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०५ गते

PDF icon 078.02.05.pdf

सवैमा जानकारीकालागि अनुरोध

PDF icon सवैको जानकारि का लागि अनुरोध .pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०४ गते

PDF icon 078.02.04_covid_report.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।०३ गते

PDF icon २०७८०२०३ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

प्रेस विज्ञप्ती

PDF icon २०७८०२०२ प्रेस विज्ञप्ति.pdf

Pages