FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधिएको सूचना

PDF icon NOTICE २०७९००५०५ निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टिकरण सोधिएको सूचना.pdf

छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०५०२ छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

PDF icon २०७९०४२० प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf

विदा सम्बन्धमा

PDF icon २०७९०४१३ विदा सम्बन्धमा.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

PDF icon २०७९०४०३ समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना.pdf

रोजगार सहायक पदपूर्ती सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०४०३ रोजगार सहायक पदपूर्ती सम्बन्धि सूचना.pdf

प्राविधिक सहायक पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०४०३ प्राविधिक सहायक पदपुर्ती सम्बन्ध सुचना.pdf

विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना

PDF icon २०७९०३३० विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना.pdf

सेवा प्रवाह बन्द रहने सूचना

PDF icon २०७९०३३० सेवा प्रवाह बन्द रहने सूचना.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०३०७ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

सूचना! सूचना!! सुचना!!!

PDF icon suchana sushcna.pdf

विपद व्यबस्थापन सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०३२० सूचना.pdf

आवश्यक सहजिकरण गरिदिने बारे

PDF icon २०७९०३१७ आवश्यक सहजिकरण गरिदिने बारे.pdf

विद्युतिय भूक्तानी (EFT) सम्बन्धमा

PDF icon 2ALL २०७९०३१२ विद्युतिय भूक्तानी सम्बन्धमा.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०३१२_३५७५ अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको.pdf

स्वयंसेवी गणक छनौटको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना.

PDF icon स्वयंसेवी गणक छनौटको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना.pdf

गणक छनौट परिक्षार्थीको अन्तिम नामावली सम्बन्धि सूचना

PDF icon गणक परिक्षार्थी को अन्तिम नामावली सम्बन्धि सूचना.pdf

स्वयंसेवी गणक छनौटको पाठ्यक्रम तथा परिक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०३०८ स्वयंसेवी गणक छनौटको पाठ्यक्रम तथा परिक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना.pdf

स्वीकृत अस्वीकृत आवेदकहरूको नामावली सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०३०८ स्वीकृत अस्वीकृत आवेदकहरूको नामावली सम्बन्धि सूचना.pdf

अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगन सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०३०८ अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगन सम्बन्धि सूचना.pdf

अन्तरवार्ता मिति तोकिएको बारे सूचना

PDF icon २०७९०३०६ अन्तरवार्ता मिति तोकिएको बारे.pdf

गणक रोष्टरमा सुचिकृत हुने सूचना

PDF icon २०७९०२३१ गणक रोष्टरमा सुचिकृत हुने सूचना.pdf

विदा सम्बन्धमा

PDF icon 2SCHOOLS २०७९०२२५_३३१० विदा सम्बन्धमा.pdf

छात्रवृति सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०२१९ छात्रवृति सम्बन्धि सूचना.pdf

दाबी बिरोध गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७९०२१९ दाबी बिरोध गर्ने सूचना.pdf

Pages